Międzywydziałowy kierunek studiów ENERGETYKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL.04.01.02-00-049/12 „Inżynier energetyk - nowoczesny zawóddla gospodarki opartej na wiedzy”

Uwaga jeszcze są miejsca na kierunku zamawianym – Energetyka.

Dodatkowa rekrutacja od 3 września 2012 !

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zaprasza na studia stacjonarne I stopnia na kierunku zamawianym – ENERGETYKA.

Zapraszamy Panie i Panów do studiowania na międzywydziałowym kierunku ENERGETYKA, realizowanym wspólnie na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - Politechniki Krakowskiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło Energetykę do kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i objęło ją programem studiów zamawianych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekt dotyczy 3,5 letnich studiów inżynierskich I stopnia, studentek i studentów  z naboru w roku 2012 i obejmuje prawie całość tego okresu.

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia prowadzone są specjalizacje: na Wydziale Mechanicznym - Energetyka odnawialna, Systemy i urządzenia energetyczne, Urządzenia i instalacje ochrony środowiska oraz Elektroenergetyka – na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Dalsze poszerzenie wiedzy Absolwenci kierunku Energetyka znajdują zatrudnienie w elektrowniach, zakładach energetycznych, elektrociepłowniach, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją, biurach projektowych, jednostkach badawczych i naukowych oraz wielu innych. Absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia budowlane (w dopuszczonym przepisami zakresie), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Charakterystyka projektu:
Program stypendialny dla studentek i studentów z naboru w 2012 roku:
1.   Stypendia na I roku  do 90 stypendiów po 900 zł - przez 9 miesięcy (kwalifikacja – ranking na podstawie wyników maturalnych).
2.   Stypendia na II roku - 80 stypendiów po 1000 zł – przez 9 miesięcy  (ranking - wyniki w nauce, tak samo na pozostałych latach)
3.   Stypendia na III roku - 70 stypendiów po 1000 zł – przez 9 miesięcy;
4.   Stypendia na IV roku - 60 stypendiów po 1000 zł – przez 3 miesiące;
5.   Stypendia stażowe krajowe (do 4000 zł miesięcznie ), 30 staży 1 miesięcznych, 30 staży 3 miesięcznych (ranking na podstawie uzyskanych wyników(ocen)  i aktywności -w kole naukowym  energetyków)
6.   Stypendia na staże zagraniczne po roku III ( 10 staży zagranicznych, do 8300 zł miesięcznie).

Poszerzenie oferty edukacyjnej dla studentek i studentów energetyki:
1.   Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki,  na 1 roku.
2.   Koło naukowe energetyków.
3.   Szkolenia komputerowe, AUTOCAD, MATHCAD,  programowanie specjalistyczne na 2 i 3 roku.
4.   Dodatkowe zajęcia z języka specjalistycznego angielskiego i niemieckiego na 2 i 3 roku.
(dla wybranej grupy studentów).
5.   Kursy  na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych po 3 roku.
6.   Wyjazdy studyjne - 3 krajowe, jeden zagraniczny.
7.   Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości na 4 roku studiów.

Projekt przewiduje udogodnienia dla osób niepełnosprawnych!

Zapraszając do studiowania na nowoczesnym kierunku Politechniki Krakowskiej, Energetyce przyjaznej dla studentek i studentów, jesteśmy przekonani, że dodatkowe elementy programu studiów zamawianych podnoszą ich atrakcyjność i poziom wykształcenia, zwiększając tym samym wartość naszych absolwentów na rynku pracy.

Więcej informacji: http://wieik.pk.edu.pl http://kmiue.mech.pk.edu.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja!