Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich


Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2014/2015

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów (bądź przyjętych na I rok studiów) dotyczy punkt 9 niniejszego zarządzenia.