Program stypendialny SAPERE AUSO

SAPERE AUSO to Małopolska Fundacja Stypendialna.

O stypendia fundacji mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o stypendium jest wysoka średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego

Termin składania dokumentów mija 30 października 2015 r.

Więcej informacji: http://www.sapereauso.org/dokumenty