Logowanie do wirtualnego dziekanatu dla studentów I roku wszystkich form studiów

Wszyscy studenci I roku, każdego rodzaju i kierunku studiów, zobowiązani są do założenia konta studenta w systemie e-hms (wirtualny dziekanat).
Dostęp ze strony internetowej PK lub za pomocą odnośnika: https://ehms13.pk.edu.pl/
Student loguje się tak jak do konta kandydata rekrutacji, w razie problemów należy użyć linku pod okienkiem logowania "rejestracja / odzyskiwanie kont studentów".

W systemie e-hms prowadzony jest bieżący tok studiów studenta, ale w podglądzie mogą być widoczne inne toki studiów, jeśli takie były lub są prowadzone. Wszelkie informacje o płatnościach, numery kont, decyzje Prodziekana i ogłoszenia dziekanatu widoczne są na koncie studenta.

Harmonogramy na wszystkie kierunki są już zamieszczone, proszę odświeżyć stronę przed otwarciem pliku z planem zajęć.