Informacje dla studentów pobierających stypendia

Studenci, którym stypendium zostało przyznane na jeden semestr (dotyczy głównie studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego) w celu kontynuacji przyznanych świadczeń, zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów do 29 lutego 2016 r.:

- stypendia naukowe - odpowiednio Wzór nr 9a lub 9 oraz nr Wzór nr 1

- stypendia socjalne - Wzór nr 4 oraz Wzór nr 1 – wraz z dodatkowymi dokumentami

O pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej można przeczytać w regulaminie: http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=190&lang=pl