Najlepszy Dydaktyk WIEiK 2015/2016

W ankiecie organizowanej przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na Najlepszego Dydaktyka WIEiK 2015/2016 nominowani do pierwszego miejsca zostali:

1) Na kierunku ELEKTROTECHNIKA:
   - mgr inż. Agnieszka Banach
   - mgr inż. Marek Dudzik
   - prof. dr hab. inż. Adam St. Jagiełło


2) Na kierunku ENERGETYKA
   - dr hab inż. Witold Mazgaj
   - mgr inż. Bartosz Rozegnał
   - dr inż. Andrzej Szromba


3) Na kierunku INFORMATYKA
   - mgr inż. Krzysztof Czajkowski
   - dr inż. Damian Grela
   - dr inż. Andrzej Szromba


Oficjalne wyniki oraz przyznanie pierwszego miejsca miało miejsce 4 marca, podczas gali na balu ELEKTRYK 2016.

Laureatami nagrody Najlepszego Dydaktyka WIEiK 2015/2016 zostali:
- mgr inż. Marek Dudzik - Elektrotechnika
- dr inż. Andrzej Szromba - Energetyka
- mgr inż. Krzysztof Czajkowski - Informatyka