Wyjazd w ramach programu Erasmus+

Do 14go października w ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mogą składać dokumenty na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 (więcej informacji tutaj), natomiast pracownicy administracyjni na szkolenia (więcej informacji tutaj).

Nauczyciele akademiccy udający się do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych spełniać muszą ponadto kryteria ustalone na własnych wydziałach, a chęć ich przyjęcia przez uczelnię partnerską potwierdzona być musi istnieniem stosownej umowy dwustronnej z PK.

Zainteresowanych proszę o kontakt do 10go października erasmus.ee@pk.edu.pl