Erasmus+ - rekrutacja na studia i praktyki zagraniczne

ERASMUS+
REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDEM PROSZĘ O KONTAKT:
npraglowska-rylko@pk.edu.pl DO DNIA 3.02.2017

PRZY TWORZENIU LISTY RANKINGOWEJ BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ ŚREDNIA OCEN Z DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW (LUB JEDNEGO DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU), POSIADANE CERTYFIKATY JĘZYKOWE ORAZ WYNIK EGZAMINU Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO (MUSI BYĆ POZYTYWNY!).

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://www.erasmus.pk.edu.pl/student.php