SUPER INFORMATYK 2

Drodzy Studenci,

Z dniem 1 marca 2017 rozpoczynamy zajęcia w ramach Projektu pn:

SUPER INFORMATYK 2: Studenci, Uczelnia, Pracodawcy – Edukacja i Rozwój”.

Finansowane są one z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER.
Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, proponujemy przedmioty o charakterze uzupełniającym, dodatkowym, niepokrywające się z zajęciami programowymi. Zdobędziecie unikatowe kompetencje, potwierdzone stosownymi zaświadczeniami / certyfikatami. Nauczycie się łączyć teorię z praktyką, stając się konkurencyjnymi na rynku pracy.

Przygotowaliśmy dla Was następujące propozycje:
1. Certyfikaty dają POWER’a: Język angielski naukowo-techniczny. Zajęcia przygotowujące do egzaminu TELC B2 TECHNICAL. Będziemy kształcić wszystkie sprawności językowe, bazując na terminologii naukowo-technicznej. Kurs przewidziany jest tak, aby uczestnicy mogli, w ramach Projektu, przystąpić do egzaminu państwowego o profilu technicznym.
2. POWER na warsztacie: dodatkowe zajęcia warsztatowe. W ich ramach proponujemy:
    • Sieci komputerowe CISCO,
    • Technologie baz danych w zaawansowanej analizie danych,
    • Programowanie procesorów graficznych,
    • Programowanie systemów mobilnych,
    • Programowanie sterowników PLC,
    • Programowanie mobilne w Python,
    • Programowanie webowe w Python,
    • Ruby on Rails,
    • Systemy interaktywne w C++,
    • Zakładanie własnej działalności gospodarczej – jako uzupełnienie wiedzy technicznej i ułatwienie startu na rynku pracy.
3. Pełni POWER’a idą w świat – Kryptografia i bezpieczeństwo systemów. Są to zajęcia organizowane przy współudziale z pracodawcami.
4. Projekty dają POWER’a: zajęcia praktyczne dla studentów. W ramach Koła Naukowego IT Futura, studenci, pod nadzorem Opiekuna Koła, będą realizować praktyczne projekty, wykorzystywane w realu. Będą np. administrować stroną KNIT Futura i siecią komputerową.
5. Na wizytę z POWER’em: wizyty studyjne w firmach branży IT. Zajęcia praktycznego doboru systemu kryptograficznego dla klienta, odbywające się w konkretnych firmach IT, poza kampusem PK.

Zajęcia prowadzić będą wysoko wykwalifikowani fachowcy, pracownicy PK i firm IT. Wszyscy posiadają praktykę dydaktyczną, a wielu brało udział w projekcie dydaktycznym POKL, prowadzonym na naszym Wydziale w latach 2010-2015.

Nasz projekt trwać będzie do listopada 2019, obejmując 3 roczniki studentów. Zapraszamy do udziału studentów I, II i III roku INFORMATYKI.

W najbliższym czasie ogłosimy rekrutację.

Zapraszamy na naszą stronę:
http://www.superinformatyk2.weebly.com
i do kontaktu mailowego: superinformatyk2@gmail.com


Zarząd Projektu SUPER INFORMATYK 2
dr inż. Zbigniew Kokosiński - Kierownik Projektu,
mgr Anna Lipczyńska-Pawlik – Koordynator Organizacyjny