Program stypendialny dla studentów

Inicjatywa zapewniająca przejrzystość w finansowaniu studentów to fundacja non-profit, która stworzyła program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu: Stypendium dla oszczędzających.

Każde stypendium składa się z 12-miesięcznego wsparcia w wysokości 300 € na miesiąc. Za pomocą stypendium dla oszczędzających wspierani są Ci studentów, którzy pokazują, że nawet przy niewielkich środkach finansowych są w stanie studiować z sukcesami. Przyznawanie stypendiów nie ma związku z ocenami, kierunkiem czy semestrem, na którym obecnie jest student. Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć pod adresem: https://www.mojekupony.pl/stypendium
.
W samym 2016 roku przyznaliśmy stypendia w kwocie 360 000 € w całej Europie.

Zapraszam,
Stefan Baier
Dyrektor do spraw komunikacji
Inicjatywa zapewniająca przejrzystość w finansowaniu studentów