Stypendia dla studentów

Dyrektor do spraw komunikacji "Inicjatywy zapewniającej przejrzystość w finansowaniu" fundacji non-profit, ogłosił program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu. W zwiazku z powyższym poszukuje kandydatów do w/w programu stypendialnego! Program stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów, bez warunku dobrej średniej. Poprzez w/w system stypendialny pragnie pomóc studentom, którzy efektywnie studiują przy małym budżecie. Więcej informacji o stypendium na stronie:
https://www.mojekupony.pl/stypendium