ASEFEdu Young Reporter 2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu informacje o rozpisanym w ramach Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation) konkursie na Młodych Reporterów ASEF – ASEFEdu Young Reporter 2017.

ASEF oferuje bezprecedensową możliwość zaangażowania młodych dziennikarzy w praktykę swojego rzemiosła poprzez opisywanie projektów ASEF w Azji i Europie. Poszukiwani są młodzi pisarze z pasją, twórcy filmów dokumentalnych, blogerzy i/lub osoby aktywne w mediach społecznościowych.

Wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki:
• być młodymi reporterami z udowodnionymi umiejętnościami*,
• być w wieku od 18-30 lat,
• być obywatelem jednego z krajów ASEM,
• wykazać się doskonałą znajomością języka angielskiego (ustnie i pisemnie)
* Propozycja skierowana do osób, które nie są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu jako dziennikarze.

Wybrani Młodzi Reporterzy ASEFEdu opiszą do sześciu projektów edukacyjnych obejmujących dwa regiony geograficzne i odnoszących się do tematu "Dostęp do edukacji i zatrudnienia dla młodzieży".

Gorąco zachęcam Państwa do nakłonienia studentów/młodszych pracowników naukowych Państwa uczelni, aktywnie działających jako początkujący dziennikarze i/lub blogerzy czy udzielających się w mediach społecznościowych, do udziału w programie. Rejestracji można dokonywać do 30 kwietnia pod adresem http://www.asef.org/press/corporate/news-4182-open-call-for-asefedu-young-reporter-2017. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/Uploads/Open%20Call%20for%20ASEFEdu%20Young%20Reporter%202017.pdf. Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefedu@asef.org.