First International Workshop on Electrical and Computer Engineering na WIEiK

Zaproszenie na First International Workshop on Electrical and Computer Engineering na Wydziale IEiK od 22-23.05.2017.

Celem Workshopu jest upowszechnienie wiedzy o ofercie badań i rozwoju, wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania projektami finansowanymi z programów europejskich i innych scieżek rozwoju w dziedzinie badań i rozwoju. Mamy nadzieję, że konferencja przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy nauki z przemysłem w obszarze B+R. Podczas wydarzenia zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z badaniami prowadzonymi na Wydziale naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw, prezentującej najciekawsze osiągniecia ostatnich lat, jakie zrealizowano na Wydziale.