Przyjęcia na studia na WIEiK w ramach potwierdzenia efektów uczenia

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 170e - 170g, kandydaci na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się. Informacje dotyczące tego trybu postępowania rekrutacyjnego zamieszczone są w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej pod adresem:

http://rekrutacja.pk.edu.pl/index.php/potwierdzanie-efektow-uczenia-17-18/1083-p-efektow-uczenia-17-18

Wymagane dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Termin składania dokumentów upływa z dniem 1 września 2017.