Inauguracja roku akademickiego 2017/18 na WIEiK

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zaprasza na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/18 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, która odbędzie się dnia 4 października 2017 roku o godz. 12.30 w budynku dydaktycznym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24.
W programie przewidziana jest uroczysta immatrykulacja studentów I roku oraz wykład inauguracyjny nt. „Elektrotechnika użyteczna i magiczna”, który wygłosi prof.dr hab.inż.Krzysztof Kluszczyński.