Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2017/18 rozpoczynają się 5 października 2017 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla pozostałych lat studiów stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/18 nastąpi od 2 października 2017 r.