Godziny dziekańskie 2.10.2017 r. dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

W dniu 2 października 2017 r. zostają ogłoszone godziny dziekańskie (cały dzień) dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia.