Test kwalifikacyjny do grup lektoratowych z języka angielskiego

Test kwalifikacyjny do grup lektoratowych z języka angielskiego dla studentów I roku Elektrotechniki i Energetyki odbędzie się na pierwszych zajęciach, osobno dla każdej grupy lektoratowej - zgodnie z podziałem godzin.