Godziny dziekańskie 3.11.2017 r.

W dniu 3 listopada 2017 r. zostają ogłoszone na WIEiK godziny dziekańskie dla wszystkich studentów Wydziału.