Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów

Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 27 października 2017 r. (w piątek) o godz. 17.30 w auli 2 w budynku WIEiK.
Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów, którzy jeszcze w szkoleniu nie uczestniczyli.