Uwierzytelnienie dokumentów wydawanych przez PK do obrotu prawnego z zagranicą

 

 

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompetencje związane z uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie - [czytaj więcej]