Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych

Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych to miejsce spotkań dla środowiska akademickiego (studentów i pracowników PK). Zapraszamy wszystkich do rozmów dotyczących naszego życia codziennego, któremu mogą towarzyszyć problemy adaptacyjne w procesie studiowania, stres egzaminacyjny, problemy w pracy, trudne emocje jakie mogą się pojawić w życiu każdego z nas.

W sytuacjach i problemach trudniejszych służymy poradą, w celu otrzymania wsparcia bardziej zaawansowanego.

Zobacz więcej: http://www.cpip.pk.edu.pl/akademicki-punkt-pomocy/