Dyżur ds. socjalnych dla studentów studiów niestacjonarnych - 17.03.2018

17.03.2018 od 8:00-12:00 pok. 203 II p. dyżur ds. socjalnych dla studentów studiów niestacjonarnych