Godziny dziekańskie na Wydziale Mechanicznym - 22.03.2018 od 11.00 do 15.00.

W związku z Dniem Otwartym na Wydziale Mechanicznym zostały ogłoszone godziny dziekańskie w dniu 22 marca br. od 11.00 do 15.00