Kwalifikacje na płatne staże dla studentów 3 roku Energetyki i Elektrotechniki

Lista rankingowa studentów/tek III roku na energetyce WIEiK studia stacjonarne I stopnia - wyniki kwalifikacji na staże w ramach Projektu pt.: "Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków", Umowa nr UDA-POWR.03.01-00-00-S074/15 - [pobierz]

Lista rankingowa studentów/tek III roku na elektrotechnice WIEiK studia stacjonarne I stopnia - wyniki kwalifikacji na staże w ramach Projektu pt.: "Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków", Umowa nr UDA-POWR.03.01-00-00-S074/15 - [pobierz]