Warsztaty dotyczące Ustawy o Innowacyjności - 14 czerwca godz. 9.30

Informacje o warsztatach: http://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci,10,ustawa-o-innowacyjnosci-praktyczne-warsztaty-,1253.chtm