Uwaga! Studenci przedostatniego semestru studiów stac. i niestac. I i II stopnia

Studenci przedostatniego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zobowiązani są do złożenia w jednostkach dyplomujących deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej.

Wzór deklaracji zamieszczony jest na stronie internetowej: http://antyplagiat.pk.edu.pl/?p=859