Szkolenia dla studentów I roku - studia niestacjonarne

Szkolenia dla studentów niestacjonarnych I stopnia: Szkolenie biblioteczne w Czytelni Głównej PK, odbędzie się 6 października (sobota), wg załączonego harmonogramu (u dołu strony).

Szkolenie BHP (obowiązkowe do dopuszczenia do zajęć i zaliczenia pierwszego semestru), odbędzie się 6 października (sobota) w godzinach od 11 do 13.30, w sali A3, w budynku WIEiK.

Dziekanat w tym dniu będzie otwarty od godziny 8.00 do 11.00 (odbiór legitymacji, umowy, ślubowania - dla tych, którzy nie zrobią tego wcześniej). Aby uniknąć dużych kolejek prosimy o przychodzenie na dyżur od godziny 8.00.