Szkolenia dla studentów I roku - studia stacjonarne

W dniu 5 października 2018 r. dla studentów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe szkolenia:
- biblioteczne
- BHP

W tym dniu studenci I roku zwolnieni są z zajęć dydaktycznych.