Uwaga! Studenci I roku

Każdy kandydat przyjęty na I rok studiów, rozpoczynających się od 1 października 2018 r. proszony jest o założenie konta studenta w systemie e-hms (Wirtualny Dziekanat): https://ehms.pk.edu.pl/standard/ (login i hasło jak do konta rekrutacyjnego)

Konto kandydata nie jest tożsame z kontem studenta. W Wirtualnym Dziekanacie każdy student znajdzie swój indywidualny numer konta bankowego, przypisany do danego toku studiów, terminy wpłat oraz kwoty czesnego (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych), bieżące ogłoszenia dla studentów, a także wyniki przebiegu studiów i decyzje prodziekana.