Możliwość wyjazdu studentów do uczelni zagranicznych

Studenci Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej mogą zgłaszać swoje kandydatury na wyjazdy na studia częściowe w semestrze letnim 2018/19 na następujące uczelnie:

Tianjin Polytechnic University (kierunek Informatyka) : http://dwm.pk.edu.pl/4531-2/
Kitami Institute Of Technology: http://dwm.pk.edu.pl/wymiana-studencka-z-kitami-institute-of-technology/