Trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmus+ w roku 2019/2020

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o kontakt: natalia.radwan-praglowska@pk.edu.pl do dnia 4.02.2019.

Przy tworzeniu listy rankingowej będzie brana pod uwagę średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów (lub jednego dla studentów pierwszego roku), posiadane certyfikaty językowe oraz wynik egzaminu z wybranego języka obcego (musi być pozytywny!).Linki:

http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/

http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-praktyki/