Miejsca w Domu Studenckim PK w roku akademickim 2019/20

Skrócona informacja dla wszystkich obecnych studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PK w roku akademickim 2019/20:

1. Wszyscy studenci PK ubiegający się o miejsca w DS PK zobowiązani są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 7.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 12.05.2019 r. (do godz. 23:59).

2. AOS PK w dniu 13.05.2019 r. dokona weryfikacji przesłanych wniosków.

3. Studenci PK, którzy znajdą się w grupie osób o najniższych dochodach, uzyskają możliwość tworzenia w systemie Wirtualny Dziekanat rezerwacji wybranego domu studenckiego w następujących okresach:
a) kobiety – od 13.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 16.05.2019 r. (do godz. 16:00),
b) mężczyźni – od 14.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 16.05.2019 r. (do godz. 16:00).

4. Studenci PK ubiegający się o miejsca w DS PK, którzy nie wysłali e-wniosku w terminie określonym w dokumencie, będą mieć możliwość wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat w okresie od 17.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 19.05.2019 r. (do godz. 23:59).

5. AOS PK w dniu 20.05.2019 r. nada uprawnienia do tworzenia rezerwacji studentom PK, którzy są aktualnymi mieszkańcami OS PK i przesłali e-wniosek w określonym terminie.

6. Studenci PK, którzy są aktualnymi mieszkańcami OS PK, uzyskają możliwość tworzenia w systemie Wirtualny Dziekanat rezerwacji wybranego domu studenckiego w następujących okresach:
a) kobiety – od 20.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 23.05.2019 r. (do godz. 16:00),
b) mężczyźni – od 21.05.2019 r. (od godz. 18.00) do 23.05.2019 r. (do godz. 16:00)

Więcej informacji: Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2019/2020.