Kursy dla studentów Politechniki Krakowskiej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PK w ramach jednego z zadań projektu "Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni" (program POWER) będzie realizować od października 2019 r. dwa kursy dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Kursy przeznaczone będą wyłącznie dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia i będą obejmowały tematykę:

1. Kurs/warsztat z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej (8 modułów, 56 godzin lekcyjnych)
2. Kurs/warsztat z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim (7 modułów, 80 godzin lekcyjnych).

Zakładana liczebność grupy to 16 osób.

Kursy będą realizowane cyklicznie do 2023 roku.

Chętnych do odbywania kursów zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielami WRSS WIEiK lub dziekanatem WIEiK.

Więcej informacji na temat kursów i projektu można zasięgnąć w biurze Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PK przy ul. Skarżyńskiego 5 (Osiedle akademickie PK Ds-2 - wejście z prawego boku budynku) w Krakowie oraz przy ul. Lea 114/417-421, w godz. od 7.00 do 15.00, a także pod numerem telefonu 12 374 37 61 lub poprzez e-mail: inkubator@pk.edu.pl