Godziny dziekańskie na WIEiK

W związku z odbywającą się w dniu 1 października 2019 r. uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK oraz obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku, Pan Dziekan WIEiK prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło ogłosił godziny dziekańskie według poniższego harmonogramu:

1 października (wtorek):
- wszystkie kierunki i lata studiów od godziny 8.00 do 12.30

7 października (poniedziałek):
- I rok studiów stacjonarnych I stopnia od godziny 8.00 do 12.30