Godziny dziekańskie: 9.10.2019 (10:00-11:45), 10.10.2019 (9.15-11:45)