Informacja z Działu Spraw Studenckich

Wstrzymuje się wypłatę stypendium, gdyż na ten moment nie można tworzyć plików wypłat świadczeń stypendialnych (dla Działu Finansowego) dla studentów i doktorantów, wypłacanych z funduszu stypendialnego w miesiącu styczeń 2020 r.

Dział Informatyzacji w porozumienie z Działem Finansowym określi termin tworzenia plików do wypłaty świadczeń.

Informacja w tej sprawie będzie Państwu niezwłocznie przekazana!