Godziny dziekańskie na WIEiK - 16.06.2020 w godz. 9.30-11.00

W związku z zebraniem wyborczym w dniu 16.06.2020 r. (wtorek) w celu wyłonienia 1 członka do Senatu z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (niezatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni) ogłaszam godziny dziekańskie od godziny 9.30 do godziny 11.00.

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło