Inauguracja roku akademickiego 2020/21 na WIEiK

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej odbędzie się 6 października 2020 roku o godzinie 11.00 w sali A3 na WIEiK.

Program uroczystości: 

  • Hymn 
  • Otwarcie uroczystości 
  • Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 przez Dziekana Wydziału 
  • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Krakowskiej 
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
  • Immatrykulacja studentów I roku 
  • Hymn Gaudeamus igitur 
  • Wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, oddział Krakowski, koło nr 75 za najlepsze prace dyplomowe 
  • Zakończenie uroczystości 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w uroczystości biorą udział wyłącznie zaproszeni Goście. Uroczystość będzie transmitowana on-line za pośrednictwem kanału YouTube. Zapraszamy!