Stypendia WIEiK w rok.aka.2020/21

Wszystkie stypendia socjalne i dla niepełnosprawnych zostały rozpatrzone.

Informuje, ze wszystkie braki odnośnie w/w stypendiów dostępne są u każdego studenta w systemie eHMS -> Pomoc materialna->Uwagi.

Zgodnie z regulaminem PK ds. pomocy socjalnej, prosimy o dostarczanie w/w braków do dnia 28.10.2020 r. - pocztą elektroniczną  na adres igoldasz@pk.edu.pl(scan), pocztą tradycyjną  lub wersje papierowe można wrzucać do skrzynki przed portiernią wydziału WIEIK. W razie niedostarczenie braków w dokumentach  stypendium pozostanie bez rozpatrzenia (nieprzyznane).

Wszystkie stypendia naukowe są rozpatrzone, wstępna lista rankingowa dnia 21-22.10.2020  w razie nieścisłości prosimy o kontakt do 7 dni. Po tym czasie zostanie ustalona lista rankingowa ostateczna.