Program stażowy Kierunek ORLEN

Trwa nabór do płatnego programu stażowego Kierunek ORLEN. 

Program umożliwia pogodzenie nauki na studiach dziennych ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego na stażu. Płatne, 6 miesięczne staże rozpoczną się w lipca b.r. i będą realizowane w 10 miastach i kilku Spółkach Grupy ORLEN. Aplikacje przyjmujemy do 3 maja online www.orlen.pl/kariera

 Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów i absolwentów studiujących na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych, ekonomicznych. 

Oferujemy 40 ogłoszeń stażowych, w ramach kilkunastu różnorodnych specjalizacji i możliwości rozwoju w ramach takich obszarów, jak: 

✅ innowacji: współpracy ze startupami, rozwoju nowych usług na stacjach paliw, nowych projektów energetycznych 

✅ rozwoju- technologii paliw 

✅ produkcji- innowacyjnych projektów energetycznych dotyczących dekarbonizacji, projekty petrochemiczne 

✅ obszar techniki i inwestycji produkcyjnych 

✅ zakupów- zakupów dla stacji paliw, chemii produkcyjnej, biokomponentów do biopaliw, dodatków, usług logistycznych, zakupów administracyjnych 

✅ IT-środowisko użytkowników 

✅ bhp-bezpieczne procesy produkcyjne, ADR'y 

✅ gospodarka odpadami 

✅ stacje paliw- projekty e-commerce, utrzymanie ruchu stacji, zarządzanie siecią stacji paliw, współpraca ze stacjami franczyzowymi 

✅ marketing- projekty sportowe, sponsoring 

✅ sprzedaż produktów petrochemicznych 

✅ finanse- kontroling projektów strategicznych, ubezpieczenia, zarządzanie kredytami, rozwój procesów windykacyjnych