Szkolenia wprowadzające - organizator: Samorząd Studencki PK dla studentów I roku WIEiK

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach wprowadzających, organizowanych dla studentów I roku przez Samorząd Studencki PK. Na szkoleniu będziecie mogli Państwo zapoznać się z zasadami funkcjonowania Uczelni, organizacją roku akademickiego, poznać praktyczne wskazówki od studentów z wyższych lat oraz zapoznać się z ofertą współpracujących z PK jednostek. Szkolenie nie jest obowiązkowe ale zachęcamy do udziału. Odbędzie się w budynku WIEiK przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie,
w podziale na grupy, z zachowaniem obowiązujących zasad w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Szkolenia dla studentów stacjonarnych zostaną przeprowadzone w piątek 1 października, natomiast dla studentów niestacjonarnych w sobotę 2 października.

Więcej szczegółów, w tym podział na grupy, udostępnimy wkrótce w ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie (e-hms).

W związku z pismem Prorektora ds. Studenckich dr inż. Marka Bauera, wystosowanym do Dziekanów Wydziałów w dniu 30 września 2021 r. informujemy, że status szkolenia został zmieniony na szkolenie obowiązkowe – szkolenie nie dotyczy I roku studiów II stopnia