Współpraca firmy RHO Software z WIEiK rozpoczęta!

Podczas spotkania 17 listopada 2021 pana Dziekana WIEiK prof. Macieja Sułowicza z panem Prezesem RHO Software Mariuszem Okońskim została podpisana umowa partnerska. Przedmiotem naszej współpracy jest prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów wdrożeniowych.
Ponadto firma RHO Software będzie wspierać merytorycznie pracowników i studentów WIEiK w zakresie Informatycznych systemów zarządzania i produkcji. Wspólnie będziemy podejmować przedsięwzięcia na rzecz wzajemnego transferu wiedzy i doświadczeń. Jak również organizowane będą szkolenia, seminaria i cykle spotkań - najbliższe już w grudniu!


Współpraca firmy RHO Software z WIEiK rozpoczęta