Współpraca firmy Apator z WIEiK

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej razem z firmą Apator podjął się opracowania bezinwazyjnych metod diagnostyki uszkodzeń silników prądu przemiennego, które mogą zostać wbudowane do zabezpieczenia cyfrowego BEL_Plus. Zabezpieczenie to pozwala na bezinwazyjną ocenę stanu silnika on-line. Metody zaimplementowane w urządzeniu bazują na analizie widma prądu stojana i napięcia zasilającego badany silnik, które to sygnały są mierzone przez urządzenie na potrzebę realizacji również innych podstawowych funkcji zabezpieczenia.

Widma mierzonych sygnałów zawierają charakterystyczne informacje o stanie elektromechanicznym silnika takie, jak: ciągłość i symetria klatki wirnika oraz stan uzwojeń stojana. Badania pozwalają także na eliminację uszkodzeń wtórnych, takich jak uszkodzenia łożysk, sprzęgieł czy napędzanych urządzeń. Analiza wyników wskazuje na stan techniczny monitorowanego zestawu oraz pozwala obserwować jego postępujące uszkodzenie, co w konsekwencji daje możliwość podjęcia działań zaradczych ze znacznym wyprzedzeniem.