Kryteria przyjęć na studia II stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Podstawą rekrutacji jest: 1. złożenie dokumentów, 2. miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny ma formę ustną. Zakres zagadnień: [zobacz informacje]

Wskaźniki rekrutacyjne: [zobacz informacje]

https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/elektrotechnika-2/ - Elektrotechnika II stopnia