Kryteria przyjęć na studia II stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Podstawą rekrutacji jest: 1. złożenie dokumentów, 2. miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny ma formę ustną. Zakres zagadnień: [zobacz informacje]

Wskaźniki rekrutacyjne: [zobacz informacje]

https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/elektrotechnika-2/ - Elektrotechnika i automatyka II stopnia


W czerwcu 2021 r. uruchamiamy rekrutację na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynają się od semestru letniego 2022/23.


OFERUJEMY UNIKATOWE STUDIA NA KIERUNKU INFOTRONIKA

Są tu multidyscyplinarne studia łączące informatykę z elektroniką, robotyką, automatyką, .... Ich absolwenci znakomicie wpisują się w nowatorską strategię rozwoju gospodarki światowej określaną jako Industry 4.0

Zobacz informację o tych studiach tutaj: [zobacz] oraz ich program tutaj: [zobacz]