Studia stacjonarne

Studia I stopnia 3,5 letnie

Kierunek Elektrotechnika
                   specjalności:  Automatyka w układach elektrycznych
                                          Inżynieria systemów elektrycznych
                                          Trakcja elektryczna

Kierunek Energetyka
                    specjalność:  Maszyny i urządzenia elektryczne

Kierunek Informatyka                
                    bez specjalności


Studia II stopnia 1,5 roczne

Kierunek Elektrotechnika
                   specjalności:  elektroenergetyka
                                          elektryczne urządzenia sterowania
                                          informatyczne systemy automatyki
                                          monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
                                          współczesne systemy trakcji elektrycznej