FE - Program Stażowy

 

Projekt pt. „Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków”,
nr umowy UDA - POWR.03.01.00-00-S074/15

Informacja na temat Projektu:
Program staży zawodowych krajowych dla studentów na 3 roku studiów
I stopnia na Międzywydziałowym kierunku Energetyka(W Mech. i WIEiK) oraz na kierunku Elektrotechnika na WIEiK Politechniki Krakowskiej.