Wybory 2016 na WIEiK

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

Przewodniczący: prof. zw dr hab. inż. Edward Layer
Członkowie: dr inż. Zbigniew Kokosiński
  mgr Irmina Szkarłat
  Mikołaj Mateja - przedstawiciel studentów

 

Ogłoszenia Wydziałowej Komisji Wyborczej:

 Na zebraniu wyborczym, które odbyło się 24.02.2016 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrano 2 przedstawicieli do Rady Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

W wyniku głosowania wybrani zostali:
- inż. Beata Kocoń
- mgr inż. Marek Popczyk

Wybrano również 2 przedstawicieli do kolegium wyborczego obwodu OW-2

W wyniku głosowania wybrani zostali:
- mgr inż. Ewa Biały
- mgr inż. Marek SiejaPrzedstawicielem do Senatu z grupy pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego został dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK.

Przedstawicielem do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego został dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK.

Przedstawicielem do Senatu z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego został dr inż. Przemysław Krzyk.

Przedstawicielami do Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego zostali:
- dr inż. Wojciech Czuchra
- dr inż. Andrzej Drwal
- dr inż. Damian Grela
- dr inż. Zbigniew Kokosiński
- dr inż. Wojciech Mysiński
- dr inż. Maciej SułowiczNa zebraniu wyborczym, które odbyło się 11.05.2016 Dziekanem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej wybrany został:

Prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁONa zebraniu wyborczym, które odbyło się 18.05.2016 na stanowiska Prodziekanów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej wybrani zostali:
- dr inż. Ireneusz CHRABĄSZCZ
- dr hab inż. Mieczysław DRABOWSKI
- dr hab inż. Witold MAZGAJ, prof. PK
- dr inż. Andrzej SZROMBA