Efekty kształcenia

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kierunek Elektrotechnika

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Kierunek Energetyka

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Kierunek Informatyka

studia pierwszego stopnia