Ogłoszenia Dziekanatu

Dziekanat studiów niestacjonarnych 

Godziny przyjęć: studenci niestacjonarni II stopnia przyjmowani są w godzinach urzędowania dziekanatu studiów niestacjonarnych oraz na dyżurach sobotnich

Studia niestacjonarne II stopnia
Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Lutyńska,  pokój 203 b, tel. 12 628 26 06 (proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć)
e-mail: elutynska@pk.edu.pl
Godziny przyjęć: wtorek, czwartek - 12.30 - 14.00  oraz  środa - 15.00 - 17.00
Poniedziałek i piątek: dni wewnętrzne bez przyjęć.

Studia niestacjonarne I stopnia
Anna Wesołowska,  pokój 203 b, tel. 12 628 26 06 (proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć)
e-mail: anna.wesolowska@pk.edu.pl
Godziny przyjęć: wtorek 11.00 - 14.00; środa - 14.00 - 17.00; czwartek 12.00 - 15.00
Poniedziałek i piątek: dni wewnętrzne bez przyjęć.

Dyżury sobotnie są organizowane minimum dwa razy w miesiącu wg ogłoszeń w "wirtualnym dziekanacie".

Prodziekani wybrani na kadencje 2016-2020:
Kierunek Elektrotechnika I stopień - dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, Prodziekan ds. Organizacyjnych
Kierunek Elektrotechnika II stopień - dr hab.inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Kierunek Informatyka oraz Informatyka w inżynierii komputerowej - dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK
Kierunek Infotronika II stopień (tylko studia stacjonarne), Prodziekan ds. studenckich - dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK

Formularze do pobrania dla studentów niestacjonarnych oraz aktualne ogłoszenia są na bieżąco udostępniane w "wirtualnym dziekanacie" w dziale Ogłoszenia.