Ogłoszenia Dziekanatu

Dziekanat studiów niestacjonarnych 

mgr Ewa Lutyńska,  pokój 203 b, tel. 12 628 26 06 (proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć)
e-mail: elutynska@pk.edu.pl
Godziny przyjęć: wtorek, czwartek - 12.30 - 14.00  oraz  środa - 15.00 - 17.00
Poniedziałek i piątek: dni wewnętrzne bez przyjęć.

Informacje o dyżurach w soboty lub niedziele podawane są na bieżąco w "wirtualnym dziekanacie".

 

Prodziekani wybrani na kadencje 2016-2020:
Kierunek Elektrotechnika I stopień - dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
Kierunek Elektrotechnika II stopień - dr hab.inż. Witold Mazgaj, prof.PK
Kierunek Informatyka - dr hab. inż. Mieczysław Drabowski
Kierunek Energetyka - dr hab. inż. Andrzej SzrombaFormularze do pobrania dla studentów niestacjonarnych oraz aktualne ogłoszenia są na bieżąco udostępniane w "wirtualnym dziekanacie" w dziale Ogłoszenia.