Ogłoszenia Dziekanatu

Dziekanat studiów niestacjonarnych 

Godziny przyjęć dziekanatu ze względu na sytuację epidemiologiczną zostają zawieszone do odwołania. Strony przyjmowane są w godzinach od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.
Budynek WIEiK zgodnie z zaleceniem Rektora PK jest zamknięty w weekendy. 
Prosimy o ograniczenie wizyt w budynku WIEiK do niezbędnego minimum i kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami dziekanatu.

Godziny przyjęć: studenci niestacjonarni II stopnia przyjmowani są w godzinach urzędowania dziekanatu studiów niestacjonarnych oraz na dyżurach sobotnich

Studia niestacjonarne II stopnia
Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Lutyńska,  pokój 203 b, tel. 12 628 26 06 (proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć)
e-mail: elutynska@pk.edu.pl
Godziny przyjęć: wtorek, czwartek - 12.30 - 14.00  oraz  środa - 15.00 - 17.00
Poniedziałek i piątek: dni wewnętrzne bez przyjęć.

Studia niestacjonarne I stopnia
Anna Wesołowska,  pokój 203 b, tel. 12 628 26 06 (proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć)
e-mail: anna.wesolowska@pk.edu.pl
Godziny przyjęć: wtorek 11.00 - 14.00; środa - 14.00 - 17.00; czwartek 12.00 - 15.00
Poniedziałek i piątek: dni wewnętrzne bez przyjęć.

Dyżury sobotnie są organizowane minimum dwa razy w miesiącu wg ogłoszeń w "wirtualnym dziekanacie".

Formularze do pobrania dla studentów niestacjonarnych oraz aktualne ogłoszenia są na bieżąco udostępniane w "wirtualnym dziekanacie" w dziale Ogłoszenia.